กำหนดและพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมอัจฉริยะในอนาคต

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 5 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ในกรอบการสัมมนาและงานนิทรรศการนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะปี 2017 ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการรวม 3 รอบ

ในการสัมมนาเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงใหม่หน่วยงานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แนวทางและมาตรการแก้ไข” รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจส่วนกลางกาวดึ๊กฟ๊าดได้ย้ำว่า เวียดนามกำลังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

ส่วนในการสัมมนาเกี่ยวกับการ “ผลักดันการพัฒนาหน่วยงานการค้าและให้บริการในยุคดิจิตอล” ผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อพัฒนาหน่วยงานการค้าและให้บริการในเวียดนามในยุคดิจิตอล ศักยภาพ จุดแข็ง โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหน่วยงานการค้าและให้บริการในสภาวการณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และกระบวนการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกที่นับวันกว้างลึกมากขึ้น

ที่สัมมนา “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ” ผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและเชื่อมโยงด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ กรอบโครงการโดยรวมของตัวเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด