ขยายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการค้าเวียดนาม-ฟิลิปปินส์

(VOVworld) – บรรดาผู้ประกอบการได้เห็นพ้องกันว่า ปี 2015 กำลังเปิดโอกาสความร่วมมือมากมายให้แก่สถานประกอบการของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในขณะที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้

ขยายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการค้าเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ - ảnh 1
สัตว์น้ำคือสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คณะผู้ประกอบการฟิลิปปินส์จากสถานประกอบการ 15 แห่งที่ประกอบธุรกิจด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์และธุรกิจแฟรนไชส์ได้เข้าร่วมการหารือกับผู้ประกอบการเวียดนามซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในภาคใต้ของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามและกรมส่งเสริมการส่งออกฟิลิปปินส์ ณ นครโฮจิมินห์ บรรดาผู้ประกอบการได้เห็นพ้องกันว่า ปี 2015 กำลังเปิดโอกาสความร่วมมือมากมายให้แก่สถานประกอบการของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในขณะที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ ดังนั้นการเชื่อมโยงการค้าระหว่างสถานประกอบการของทั้งสองประเทศจะมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ร่วมมือ การแลกเปลี่ยนการค้าและอำนวยความสะดวกเพื่อให้สถานประกอบการของทั้งสองฝ่ายแสวงหาหุ้นส่วนและศึกษาตลาด
ปัจจุบัน แหล่งเงินเอฟดีไอจากฟิลิปปินส์ที่ไหลเข้าเวียดนามส่วนใหญ่คือในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตเครื่องจักรกล รองลงมาคือภาคการเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำ การขายปลีก ขายส่งและการซ่อมบำรุง จนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนกว่า 70 โครงการของสถานประกอบการฟิลิปปินส์ที่ลงทุนใน จังหวัด 16 แห่งของเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาต่อจังหวัดต่างๆในภาคใต้เวียดนามโดยเฉพาะนครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่งเยืองและจังหวัดด่งนาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด