ขยายความช่วยเหลือด้านกฏหมายให้แก่ผู้ยากจน

(VOVworld) –  ท่านNguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ขยายความช่วยเหลือด้านกฏหมายให้แก่ผู้ยากจน - ảnh 1
ท่านNguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประสานงานในการอุปถัมภ์ด้านตุลาการ(Photo:Internet)

(VOVworld) –  วันที่๑๕เดือนนี้ ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการประสานงานในการอุปถัมภ์ด้านตุลาการโดยสมาคมอุปถัมภ์ด้านตุลาการแก่ผู้ยากจนจัดขึ้น ในการนี้ ท่านNguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสว่า“กิจกรรมช่วยเหลือด้านกฏหมายให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ ผู้ยากจนยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐและสังคมควรให้ความสนใจ ดังนั้น ในฐานะเป็นสมาคมของผู้ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านกฏหมาย การจัดตั้งสมาคมอุปถัมภ์ด้านตุลาการให้แก่ผู้ยากจนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบของรัฐและสังคมในการอุปถัมภ์ด้านตุลาการให้แก่ผู้ยากจน”  สมาคมอุปถัมภ์ด้านตุลาการให้แก่ผู้ยากจนควรรณรงค์ให้มีอาสาสมัครเข้าร่วมมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลืองานด้านกฏหมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทางสมาคมได้จัดตั้งศูนย์๖แห่ง รวมทั้งศูนย์๒แห่งที่ได้เปิดดำเนินการแล้วโดยสามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมายนับพันกรณี ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด