ขยายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับจีน อินเดียและโมร็อกโก

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 16 เมษายน นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย Subrahmanyam Jaishankar
ขยายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับจีน อินเดียและโมร็อกโก - ảnh 1นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (VNA)

ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติแผนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระยะปี 2021-2023 ธำรงกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ ประสานงานในการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับอินเดียในปี 2022 กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง กลาโหมและพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้อยู่ที่ 1 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐมนตรีบุ่ยแทงเซินได้ยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ทิศตะวันออกของอินเดีย พร้อมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศร่วมมืออย่างใกล้ชิดและสนับสนุนกันในฟอรั่มพหุภาคี โดยเฉพาะในปี 2021 ที่ทั้ง 2 ประเทศดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ชื่นชมจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของอินเดียเกี่ยวกับทะเลตะวันออกและชื่นชมบทบาทของอินเดียในฟอรั่มต่างๆในภูมิภาคและโลกโดยเฉพาะความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-อินเดียและในสหประชาชาติ

ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีบุ่ยแทงเซิน ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในการนี้ รัฐมนตรี หวังอี้ ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับเวียดนาม ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะส่งเสริมบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน ธำรงการหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน สำหรับปัญหาทางทะเล ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ต้องส่งเสริมบทบาทของกลไกการเจรจาในปัจจุบัน รัฐมนตรีบุ่ยแทงเซินได้เสนอให้ทั้ง 2 ฝ่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบนเจตนารมณ์ของการให้ความเคารพสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของอีกฝ่าย ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมระหว่าง 2 ฝ่ายและกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ร่วมกับอาเซียนผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำร่างซีโอซี

ส่วนในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย Nasser Bourita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือกับแอฟริกาและชาวโมร็อกโกในต่างประเทศ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงมาตรการกระชับความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน ธนาคาร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การฝึกอบรม และการประสานงานเพื่อส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกับโมร็อกโก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด