ขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน

(VOVworld) – เวียดนามและจีนต้องตระหนักให้ดีเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องของไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับจีน

ขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน - ảnh 1
ขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้าน
ระหว่างเวียดนามกับจีน

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสการเยือนเวียดนามของนายสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคและประธานประเทศจีนในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน เวียดนามและจีนได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่มี 11 ข้อเกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน โดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่า ในการเจรจาและการพบปะต่างๆในกรอบการเยือน ผู้นำเวียดนามและจีนได้เห็นพ้องกันว่า เวียดนามและจีนต้องตระหนักให้ดีเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องของไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับจีน ขยายการพบปะแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆบนพื้นฐานของความเคารพต่อกัน เสมอภาค มีผลประโยชน์ร่วมกัน ควบคุมและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสมเหตุสมผล ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้พัฒนาอย่างบริสุทธิ์และมีเสถียรภาพ
ทั้งสองฝ่ายได้ถือว่า การรักษาการพบปะในระดับสูงเป็นประจำระหว่างสองพรรคและสองรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการขยายความไว้วางใจทางการเมือง ผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและเห็นพ้องกันว่า จะรักษาการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงผ่านรูปแบบที่หลากหลายและคล่องตัว อย่างเช่น การเยี่ยมเยือนระหว่างกัน การส่งทูตพิเศษ พูดคุยผ่านโทรศัพท์สายด่วน จัดพบปะสังสรรค์เป็นประจำและนอกกรอบฟอรั่มพหุภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคและสองรัฐอย่างทันท่วงที
ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะปฏิบัติแผนการร่วมมือระหว่างสองพรรคและพัฒนากิจกรรมการพบปะสังสรรค์และความร่วมมือระหว่างองค์กรพรรคในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จัดการสัมมนาด้านทฤษฎี ปฏิบัติแผนความร่วมมือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พรรคระยะปี 2016-2020 ที่ได้รับการลงนามในการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการพบปะสังสรรค์และความร่วมมือมิตรภาพระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาจีน ระหว่างแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกับแนวร่วมจีนและการพบปะมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งสองประเทศจะรักษาการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงของกองทัพ ใช้ประโยชน์จากกลไกการสนทนายุทธศาสตร์ด้านกลาโหม การพบปะมิตรภาพการป้องกันชายแดนเวียดนาม – จีนและโทรศัพท์สายโดยตรงระหว่างกระทรวงกลาโหมเวียดนามกับจีน ผลักดันการพบปะสังสรรค์ ความร่วมมือและการวิจัยด้านทฤษฎีทางทหารและการลาดตระเวณร่วมกันในอ่าวทะเลตะวันออก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ภารกิจของพรรคและกิจกรรมการเมืองในกองทัพ ทั้งสองฝ่ายขยายความร่วมมือในการปฏิบัติกฎหมายทางทะเลระหว่างตำรวจทะเลทั้งสองประเทศ  ร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณอ่าวทะเลตะวันออก ผลักดันการลงนามในบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจทะเลเวียดนามกับกรมตำรวจทะเลจีน
แถลงการณ์ร่วมยังระบุอย่างชัดเจนว่า เวียดนามและจีนจะขยายการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาระหว่างสองประเทศในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การก่อสร้าง คมนาคมและการเกษตร รวมทั้งความร่วมมืออย่างลึกซึ้งในด้านศุลกากรและการค้าในเขตชายแดน ทั้งสองประเทศยังขยายควาร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสื่อมวลชน พยายามเสร็จสิ้นการก่อสร้างและเปิดหอมิตรภาพเวียดนาม – จีนในปี 2017 ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำในแต่ละประเทศโดยเร็ว และใช้ประโยชน์จากสถาบันขงจื๊อในหมาวิทยาลัยฮานอยอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการผสมเกี่ยวกับพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับจีนต่อไป ปฏิบัติ “ข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างเสรีบริเวณปากแม่น้ำเป๋หลวน”และ “ข้อตกลงร่วมมือเกี่ยวกับการปกป้องและการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวน้ำตกบ๋านยก” ที่ได้รับการลงนามในการเยือนเวียดนามครั้งนี้ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือระหว่างจังหวัดและเขตชายแดน ผลักดันการพัฒนาของเขตพรมแดนระหว่างสองประเทศ
เวียดนามและจีนได้หารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล ย้ำถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำพรรคและรัฐของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง รวมทั้ง “ความตกลงเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานในการชี้นำการแก้ปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน” ใช้กลไกการเจรจาระดับรัฐบาลเกี่ยวกับพรมแดนและดินแดนเวียดนาม – จีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองรัฐยืนหยัดการเจรจาสันติภาพและแสวงหามาตรการแก้ไขในขั้นพื้นฐานและยั่งยืนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนและแนวนโยบายของแต่ละฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศฟื้นฟูกิจกรรมสำรวจบริเวณนอกปากอ่าวทะเลตะวันออกในกลางเดือนธันวาคมปีนี้ ผลักดันการเจรจาว่าด้วยการแบ่งแขตทะเลนอกปากอ่าวตะวันออกและผลักดันความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาในเขตทะเลดังกล่าว
ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะควบคุมความขัดแย้งในทะเล ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็วบนพื้นฐานที่เพื่อเห็นพ้องกัน ไม่มีปฏิบัติการที่ก่อความซับซ้อนและขยายการพิพาท แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างทันการณ์และสมเหตุสมผล รักษาสันติภาพ เสถียรภาพในทะเลตะวันออกและความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน
ฝ่ายเวียดนามยืนยันที่จะคงนโยบายประเทศจีนเดียว สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งที่พัฒนาสันติภาพและภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการรวมเป็นประเทศเดียว คัดค้านปฏิบัติการที่แบ่งแยก “ไต้หวันเอกราช”ในทุกรูปแบบ เวียดนามไม่พัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน ซึ่งฝ่ายจีนได้ชื่นชมจุดยืนดังกล่าวของเวียดนาม
ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะขยายการประสานงานในกรอบพหุภาคี เช่น สหประชาชาติ ฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกหรือเอเปก ฟอรั่มอาเซียน – จีน ร่วมกันรักษา ปกป้องและผลักดันสันติภาพ ความเจริญและการพัฒนาของโลก ฝ่ายจีนได้สนับสนุนเวียดนามจัดการประชุมสุดยอดเอเปก 2017 ให้ประสบความสำเร็จ
ในการอบการเยือน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือสำคัญต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด