ข้อตกลง EVFTA: โอกาสขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนการค้าและการลงทุนกับยุโรป

(VOVWORLD) - วันที่ 2 สิงหาคม ณ เมืองหวุงเต่า ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ข้อตกลง EVFTA: โอกาสขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนการค้าและการลงทุนระหว่างจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ากับยุโรป” โดยมีผู้แทน 100 คนจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า สมาคมสถานประกอบการยุโรป รวมทั้งสถานประกอบการยุโรปและสถานประกอบการเวียดนามเข้าร่วม
ข้อตกลง EVFTA: โอกาสขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนการค้าและการลงทุนกับยุโรป - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA) 

ในการนี้ นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า ข้อตกลงการค้าเสรีและข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามกับอียูที่ลงนามเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนได้สร้างโอกาสความร่วมมือใหม่ในทุกด้าน การพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สถานประกอบการและประชาชนของทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประเมินโอกาสและความท้าทายจากการปฏิบัติข้อตกลง โดยเฉพาะข้อตกลง EVFTA ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่มีการให้คำมั่นในเชิงลึกและรอบด้านที่เวียดนามปฏิบัติ

ส่วนนาย Jean-Jacques Bouflet รองประธานสมาคมสถานประกอบการยุโรปในเวียดนามได้ยืนยันว่า นี่คือนิมิตรหมายที่สำคัญเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงการค้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขอบเขตกว้างขึ้น สถานประกอบการยุโรปถือจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าเป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญอันดับต้นๆในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือต่างๆหลังจากที่ข้อตกลง EVFTA ได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ ซึ่งสะท้อนจากการมีสถานประกอบการเกือบ 40แห่งเข้าร่วมการสัมมนา

ทีป่ระชุมได้เน้นหารือถึงความร่วมมือด้านท่าเรือ โลจิสติก อุตสาหกรรม การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป้นด้านที่จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลง EVFTA.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด