ข้อสรุปของกรมการเมืองเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กรมการเมืองได้ประกาศข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขผลกระทบจาดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ก่อนหน้านั้น ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม หลังจากรับฟังรายงานของคณะกรรมการด้านบุคลากรของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการ “แนวทางแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” และความคิดเห็นของสำนักงานต่างๆ กรมการเมืองได้หารือและมีข้อสรุปว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้นำพรรค รัฐและระบบการเมืองได้เข้าร่วมแก้ไขอย่างเคร่งครัด งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดได้บรรลุผลงานที่ดี เวียดนามได้ควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งมีนโยบายอย่างทันการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชนฟันฝ่าอุปสรรค กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมกำลังได้รับการฟื้นฟู สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก ประชาชนมีความมั่นใจต่อการนำของพรรค รัฐและรัฐบาลมากขึ้น

ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดเป็นเวลานาน เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ต้องเน้นถึงตลาดภายในประเทศ อีกทั้งป้องกันและรับมือความผันผวนจากภายนอกเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันสวัสดีการสังคม งานทำ ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่แรงงาน คนจนและผู้ด้อยโอกาส พยายามบรรลุเป้าหมายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2020 ที่วางไว้ให้อยู่ในระดับสูงสุด เป็นฝ่ายรุกในการบริหาร ปรับปรุงเป้าหมายด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปฏิบัติกลไก นโยบายให้เหมาะสมและพร้อมเพรียง โดยเฉพาะการเงิน สวัสดิการสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการ แรงงาน โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยกระดับความสามารถในการบริหารประเทศ ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ

ควบคู่กันนั้น ยกระดับความสามารถ ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับโอกาสใหม่ ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้ตกเข้าสู่สถานการณ์การขึ้นอยู่กับนักลงทุนต่างประเทศ ผลักดันรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค้ำประกันสวัสดิการสังคม แก้ปัญหางานทำ ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ ส่งเสริมจุดแข็งของเขตเศรษฐกิจหลัก ตัวเมืองใหม่เป็นหัวเรือให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด