ข่าวการประชุมรัฐสภาครั้งที่๕สมัยที่๑๓

(VOVWorld) – ในกรอบการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๑เดือนนี้ บรรดาผู้แทนได้รับฟังรายงานร่างกฏหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย รายงานตรวจสอบร่างกฏหมายฉบับนี้ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการรับฟังและปรับปรุงร่างกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
ข่าวการประชุมรัฐสภาครั้งที่๕สมัยที่๑๓ - ảnh 1
ผู้แทนรัฐสภาอภิปรายในหอประชุม(Photo:saigongiaiphong)

(VOVWorld) – ในกรอบการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๑เดือนนี้ บรรดาผู้แทนได้รับฟังรายงานร่างกฏหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย รายงานตรวจสอบร่างกฏหมายฉบับนี้ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการรับฟังและปรับปรุงร่างกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย  โดยในการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย   ผู้แทนส่วนใหญ่เห็นชอบและกล่าวว่า ในสภาวการณ์ของการผสมผสานเข้ากับโลกปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้ แต่การกำหนดคำนิยายของคำว่า ก่อการร้ายที่ระบุในกฏหมายควรมีขอบเขตที่กว้างกว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะทุกด้านของปฏิบัติการนี้และพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย  เกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย นายNguyễn Minh Kha ผู้แทนรัฐสภานครCần Thơ กล่าวว่า“ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายเป็นสิ่งจำเป็น  ต้องร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรม และฝึกซ้อม โดยเฉพาะ การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีให้แก่กองกำลังป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายซึ่งเป็นด้านที่อ่อนไหวซึ่งพวกเรายังไม่มีประสบการณ์เพราะการปฏิบัติต้องควบคู่กับการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภพาแห่งดินแดน”ส่วนในช่วงบ่าย บรรดาผู้แทนได้อภิปรายตามหน่วยถึงร่างกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไข และร่างกฏหมายภาษีเงินได้สถานประกอบการฉบับแก้ไข
ร่างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไขเน้นเสริมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ประกอบด้วยการประกันชีวิต การเกษตร เรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงเป็นต้น ส่วนร่างกฎหมายภาษีเงินได้สถานประกอบการฉบับแก้ไขเน้นเสริมนโยบายให้สิทธิพิเศษด้านภาษีต่อแขนงงาน สาขาอาชีพและท้องถิ่น นอกจากนี้เพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างภาษีถึงปี2020ร่างกฎหมายนี้ก็ได้กำหนดว่าตั้งแต่ปี2014จะบังคับใช้อัตราภาษีทั่วไปที่ร้อยละ22 ถึงปี2016ลดลงอยู่ที่ร้อยละ20และจะปรับลดมาที่ร้อยละ17ในปี2020 เกี่ยวกับประเด็นนี้ นายเหงวียนหงอกหว่า ผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์แสดงความเห็นว่าภาษีเงินได้นั้นถือเป็นกระแสการแนะแนวการลงทุน หากกำหนดอัตราภาษีที่สูงกว่าเพดานเฉลี่ยของประเทศอื่นๆนักลงทุนก็จะไม่เข้ามาลงทุนในเวียดนามหากหันไปลงทุนในประเทศอื่น ซึ่งจากการสำรวดูแล้วเห็นว่าการมุ่งสู่อัตราภาษีร้อยละ20ถือว่าเหมาะสม  เพราะก่อนอื่นเราต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อดึงดูดการลงทุน ในขณะเดียวกันก็ต้องเอื้ออำนวยให้สถานประกอบการฝ่าฟันอุปสรรคโดยการลดภาษีจะช่วยให้สถานประกอบการนำไปขยายการผลิตต่อไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด