คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้อวยพรชนเผ่าเขมรในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมย

(VOVworld) – คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้นำโดยนาย เจิ่นหุยเหียบ กรรมการของคณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรชนเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงในโอกาสฉลองเทศกาลโจลชนัมทเมย 

คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้อวยพรชนเผ่าเขมรในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมย - ảnh 1
คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงใต้อวยพรชนเผ่าเขมรในโอกาสปีใหม่ชลชนัมทะไม (nhandan.com)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 12 เมษายน คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้นำโดยนาย เจิ่นหุยเหียบ กรรมการของคณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรชนเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงในโอกาสฉลองเทศกาลโจลชนัมทเมย พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่สมาคมสามัคคีสามเณรรักชาติของจังหวัดจ่าวิง โรงเรียนอาชีวะศึกษา ปาลี-เขมร จ่าวิง วัดพุทนิกายนามตงเขมรและ ครอบครัวของนักปฏิวัติอาวุโสชนเผ่าเขมรในจังหวัด ในการนี้ นาย เจิ่นหุยเหียบ ได้ชื่นชมจิตใจแห่งความสามัคคีระหว่างชนเผ่ากิง เขมรและจีนที่ได้ผูกพัน มีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาปิตุภูมิ สร้างสรรค์จังหวัดจ่าวิงให้เจริญรุ่งเรืองและสวยงามมากขึ้น ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดจ่าวิงได้พยายามเป็นอย่างมากในการปฏิบัตินโยบาย โครงการให้การช่วยเหลือชนเผ่าเขมร มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของชนบท โดยเฉพาะเขตที่มีชนเผ่าเขมรยากจนอาศัย พร้อมทั้งส่งเสริมเกียรติประวัติของวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด