คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติ : ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันที่ 15 สิงหาคม ในการประชุมคณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติภายใต้อำนวยการของประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้สงวนเวลาทั้งวันสำหรับการตั้งและตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการตรวจสอบเชิงวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นวาระถึงปลายปี 2018 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชม
คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติ : ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม - ảnh 1ภาพการประชุม (Photo quochoi.vn)

รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงวางแผนและการลงทุน กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งหัวหน้าคณะกรรมการชาติพันธุ์ หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดได้ตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติและคณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลควบคู่กับการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ นาย เหงียนซวนเกือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมติ 10 ฉบับและเอกสารทางนิตินัยกว่า 100 ฉบับเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางผัง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ความมั่นคงกลาโหมทางทะเลและหมู่เกาะ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับการป้องกันประเทศ               “ปัจจุบันนี้ เวียดนามมีสะพานปลา 82 แห่งและจุดจอดเรือประมง 58 แห่ง ซึ่งกำลังได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรือประมงที่มีความยาวตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไป เราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่ง นี่คือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามกฎหมายสัตว์น้ำของเวียดนามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติกลุ่มมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการให้ใบเหลือต่อสัตว์น้ำเวียดนามหรือไอยูยูเพื่อให้การทำประมงของเวียดนามกลับสู่ภาวะปกติ”

ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในเขตชนกลุ่มน้อย นายด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า การแก้ปัญหาความยากจนในเขตชนกลุ่มน้อยได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี โดยสามารถลดอัตราความยากจนได้ร้อยละ 4-5 ต่อปี และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อยได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีทุกท่านได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมติ 4 ฉบับ เช่น มติว่าด้วยการตรวจสอบเชิงวิชาการของคณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายการพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันภารกิจพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยช่วงปี 2015-2020 หน้าที่ มติเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตินโยบาย กฎหมายสำหรับบุคคลและองค์กรที่เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลควบคู่กับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น

คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติ : ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม - ảnh 2ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินกล่าวปราศรัยในการประชุม (Photo baotainguyenmoitruong.vn)

ในการกล่าวสรุปผลการประชุมในตอนบ่าย ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินได้เผยว่า            “การตั้งและตอบกระทู้ถามได้มีขึ้นอย่างคึกคัก แสดงให้เห็นถึงจิตใจประชาธิปไตย ตรงไปตรงมาและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติ สมาชิกรัฐบาลและหัวหน้าสำนักงานต่างๆ สำหรับปัญหาร้อนระอุที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ผู้แทนสภาแห่งชาติได้พิจารณารายงานและตั้งคำถามเพื่อให้มีคำตอบที่ชัดเจน”

ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินยังเผยว่า การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ได้สะท้อนภาพรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติคำเรียกร้องต่างๆของคณะกรรมการฯในการปฏิบัติมติฉบับต่างๆ จำเป็นต้องมีมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไข            “รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงกลไก กฎหมายให้มีความสมบูรณ์และปฏิบัติโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและชนกลุ่มน้อย ปรับปรุงนโยบายในด้านการเกษตร เกษตรกรและชนบท สนับสนุนชาวประมงและการประกอบธุรกิจทางทะเล รวมทั้งนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่การเชื่อมโยงด้านคมนาคม นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพร้อมเพรียงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น เน้นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพิ่มการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีมาตรการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งชาติและคณะกรรมการฯให้ตรงเวลาที่กำหนด”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด