คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อแผนปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจช่วงปี 2021-2025

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2021 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2022 
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อแผนปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจช่วงปี 2021-2025 - ảnh 1 ภาพการประชุม (quochoi.vn)

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจช่วงปี 2021-2025 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวด้วยการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับประสิทธิภาพการใช้แหล่งพลังต่างๆ การพึ่งพาตนเองและการปรับตัวของเศรษฐกิจ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อค้ำประกันการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ผลักดันการปฏิรูประเบียบการเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาตลาดและปัจจัยการผลิตอย่างพร้องเพรียง อีกทั้งการใช้แหล่งพลังต่างๆในด้านที่มีจุดแข็งและมีผลผลิตในระดับสูง

ส่วนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจได้เสนอให้รัฐบาลค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ธำรงกิจกรรมเศรษฐกิจสังคม จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสภาวการณ์ใหม่ ผลักดันการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกคน ยืนหยัดเป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง นโยบายงบประมาณแผ่นดิน ขยายการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐและการปฏิบัติโครงการคมนาคมที่สำคัญ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด