คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติแสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมครั้งที่ 37 วันที่ 14 กันยายน คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 2 ฉบับได้แก่กฎหมายการเจรจาไกล่เกลี่ยและการสนทนาในศาล  กฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายองค์กรสภาแห่งชาติและการเตรีมความพร้อมให้แก่การประชุม สภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 

คาดว่า การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14จะเปิดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคมนี้และจะดำเนินไปเป็นเวลา 23 วัน  ที่ประชุมจะสงวนเวลา 12 วันเพื่อพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย 10 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ สภาแห่งชาติจะพิจารณาและตัดสินใจปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน ร่างโครงการเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยเขตเขาและเขตที่ยากจน พิจารณารายงานเกี่ยวกับงานด้านตุลาการและงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การตั้งและตอบกระทู้ถาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด