คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไข

(VOVworld) –คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและทำการแก้ไขบนพื้นฐานของความคิดเห็นจากประชาชนที่ยื่นโดยรัฐบาล

คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไข - ảnh 1

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมครั้งที่ 38 เช้าวันที่ 12 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและทำการแก้ไขบนพื้นฐานของความคิดเห็นจากประชาชนที่ยื่นโดยรัฐบาล โดยเน้นหารือถึง 10 ประเด็นคือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสำนักงานที่มีอำนาจปกป้องสิทธิทางแพ่ง รูปแบบกรรมสิทธิ์ ผลกระทบทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจทางแพ่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบและดอกเบี้ยในสัญญากู้เงิน เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังรวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการฯเกี่ยวกับสองปัญหาที่เป็นรูปธรรมคือ สิทธิการใช้นามสกุล ชื่อและชื่อกลาง และสิทธิการแปลงเพศ นายฝุ่งก๊วกเหียน หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเงินและงบประมาณได้เสนอให้ร่างประมวลฯควรมีการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของรัฐเกี่ยวกับการแปลงเพศเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่กฎหมายฉบับอื่นๆ ซึ่งจะมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไข ขั้นตอนและระเบียบการอนุญาติให้แก่การแปลงเพศถ้าหากจำเป็น
ในบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายการหยั่งเสียงประชามติและการพิจารณารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อกำหนดในบรรพที่ 60 ของกฎหมายประกันสังคมปี 2014 เกี่ยวกับการสมัครประกันสังคมเพียงครั้งเดียว./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด