คณะผู้แทนสภาแห่งชาติรับทราบความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - วันที่9ตุลาคม ในการลงพื้นที่นครเซินลา รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้แจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6และรับฟังความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่น การช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย กิจการไฟฟ้าพลังน้ำและการวางผังการใช้ที่ดินเป็นต้น

ส่วนในวันเดียวกัน ในการลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตำบล หวิงตรูงและหวิงถึก นครม้องก๊าย จ.กว๋างนิงห์ นายฝามมิงห์จิ๊ง หัวหน้าคณะกรรมการบุคลากรส่วนกลางได้รับทราบความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการผลักดันการปฏิบัติโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพักผ่อนโครงการใหญ่ในท้องถิ่นรวมทั้งการพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมโดยยืนยันว่า “เมื่อโครงการเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติจะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งกระชับการพัฒนาวัฒนธรรมและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน ซึ่งข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นทางการท้องถิ่นต้องให้ความสนใจแก้ไขอย่างทันท่วงที”.

คณะผู้แทนสภาแห่งชาติรับทราบความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รักษาการประธานประเทศพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลองได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อำเภอตามบิ่ง(VNA) 

ส่วนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รักษาการประธานประเทศพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลองได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลฟู้หลก ตำบลเหาโหลก ตำบลเตินหลกและตำบลหมีหลก อำเภอตามบิ่งก่อนการประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงความประสงค์ว่า พรรคและรัฐจะปฏิบัติมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพและลงโทษการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด  ในการนี้ นาง ดั่งถิหงอกถิ่งได้รับทราบความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการบริหารของพรรค รัฐบาลและนโยบายของสภาแห่งชาติ

ในวันเดียวกัน นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครเกิ่นเทอได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงแถก โดยได้รับทฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา การประกันสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และระบบคมนาคมในเขตชนบท สำหรับปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น นาย เจิ่นแทงเหมินได้เผยว่า“ในเวลาที่ผ่านมา พรรคและรัฐได้พิจารณาคดีคอร์รัปชั่นหลายคดีที่เกี่ยวข้องถึงสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและกรมการเมือง อดีตสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและกรมการเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรค”

ส่วนคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างนามได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย กลไกและนโยบายเกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด