คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมประชุมกับท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม ณ จังหวัดดั๊กลั๊ก นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก หัวหน้าคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 13 ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างคณะอนุกรรมฯกับท้องถิ่น 10 แห่งในเขตภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนได้แก่จังหวัดดั๊กลั๊ก นครดานัง จังหวัดกว๋างนาม จังหวัดกว๋างหงาย จังหวัดบิ่งดิ่ง จังหวัดฟู้เอียน จังหวัดเลิมด่ง จังหวัดยาลาย จังหวัดกอนตูนและจังหวัดดั๊กนง
คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมประชุมกับท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1ภาพการประชุม (VGP) 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นของบรรดาผู้แทนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2011-2020 แผนการพัฒนาระยะปี 2016-2020 พร้อมทั้งเสนอมาตรการและวางแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2025 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 เพื่อยื่นเสนอให้แก่การประชุมใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 13 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้ท้องถิ่นต่างๆสานต่อและส่งเสริมผลสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอด 30ปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งกล่าวถึงอุปสรรคในการพัฒนา มาตรการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเวียดนามที่อยู่ในระดับต่ำ  ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆต้องรายงานที่ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารตัวเมือง การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นต่างๆกับนครดานังในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขณะที่การพัฒนาตัวเมืองถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของท้องถิ่นต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด