คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ – สังคมหารือกับท้องถิ่นต่างๆในภาคเหนือเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 24 กรกฎาคม ณ นครเอียนบ๊าย จังหวัดเอียนบ๊าย ได้มีการจัดการประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ – สังคมกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเวียดนามภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ในฐานะหัวหน้าคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ – สังคมหารือกับท้องถิ่นต่างๆในภาคเหนือเวียดนาม - ảnh 1

คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ – สังคมหารือกับท้องถิ่นต่างๆในภาคเหนือเวียดนาม (Photo VNplus)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้กำชับว่า คณะอนุกรรมการฯ ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารจังหวัด รวมทั้งประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในตลอด 5-10 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอโอกาส ความท้าทายและรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น เขตและประเทศ สำหรับแนวทางพัฒนาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กกำชับว่า

“ต้องพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เราต้องรักษาความมั่นคง ป้องกันประเทศ สร้างสรรค์พรรค รักษาความมีเสถียรภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะว่า เขตนี้มีอัตราคนจนอยู่ที่กว่าร้อยละ 17 ในขณะที่อัตราคนจนของประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ต้องรักษาความสามัคคีของประชาชาติ ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันและปลูกป่า พัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน รักษาความมั่นคงในเขตชายแดน ปกป้องอธิปไตยของประเทศและอนุรักษ์แหล่งน้ำ เป็นต้น”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กยังกำชับให้ท้องถิ่นต่างๆต้องใช้ศักยภาพของตนเพื่อแปรความท้าทายให้เป็นโอกาสพัฒนา เช่น ใช้เอกลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ปลูกป่าเพื่อพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้แหล่งเงินทุนโอดีเอและการสนับสนุนจากสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด