ควบคุมการเข้าออกเมืองอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่ใช้ยานพาหนะด้านกลาโหมและความมั่นคง

(VOVWORLD) -รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศมติเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าออกเมืองของผู้ที่ใช้ยานพาหนะด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านกลาโหมและความมั่นคง

การตรวจสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าออกเมือง ค้ำประกันความลับ รวดเร็ว ทันการณ์และถูกต้อง ส่วนยานพาหนะที่พาเจ้าหน้าที่ ทหารเข้าออกเวียดนามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านกลาโหมและความมั่นคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับการเข้าออกเมืองทางอากาศ ทางน้ำ ทางบก ทางรถไฟและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่เวียดนามเข้าร่วม

มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด