ควบคุมราคาสินค้าและบริการอย่างรอบคอบ คล่องตัวและสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อไป

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ ทำเนียบรัฐบาลได้ประกาศเอกสารเกี่ยวกับงานด้านการบริหารราคาสินค้าและบริการในปี 2021

รองนายกรัฐมนตรี เลมิงค้าย ได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและสำนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่การควบคุมราคาสินค้าและเงินเฟ้อในปี 2021 อย่างรอบคอบ คล่องตัวและเป็นฝ่ายรุกต่อไป โดยเน้นสนับสนุนการปฏิบัติเป้าหมายสองอย่างของรัฐบาลพร้อมกันคือ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและบริการ แก้ไขอุปสรรคให้แก่การผลิต การประกอบธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุก ประสานงานอย่างใกล้ชิดและจริงจังในการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและบริการ เพิ่มการตรวจสอบและติดตามราคาสินค้าและบริการในตลาดการบริหารเศรษฐกิจมหาภาค แนวโน้มการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราคาสินค้าที่จำเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลและตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด