ความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนับวันได้รับความสนใจ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ทบวงสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมสรุปกิจกรรมร่วมมือของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ASOEN เพื่อประเมินการเข้าร่วมของเวียดนามในปี 2020 และการปฏิบัติข้อคิดริเริ่มต่างๆในช่วงที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนับวันได้รับความสนใจ - ảnh 1 นาย หวอต๊วนเญิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (http://www.monre.gov.vn/)

ปี 2020 ในสภาวการณ์ที่ประสบความยากลำบากมากมายเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ควบคู่กับกาให้ความรร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สารเคมีและขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นครที่ยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุม ASOEN ครั้งที่ 31 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดในปี 2020

ปี 2021 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของเวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมมือของภูมิภาคและการประชุมประจำปี โดยเฉพาะเน้นถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2021 และจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลนครที่ยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 5 ในเวียดนามและมอบใบรับรองนครที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด