ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นผลมาจากความสามัคคีของชนในชาติ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 17 มีนาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างคณะกรรมการประจำรัฐบาลกับท้องถิ่นต่างๆเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นผลมาจากความสามัคคีของชนในชาติ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมตรี เหงวียนซวนฟุก ได้ประเมินว่า เวียดนามตระหนักเกี่ยวกับความอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและทันการณ์ รวมทั้งการวางมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งสามระลอกเป็นผลมาจากความสามัคคีชนในชาติ เกียรติประวัติแห่งความรักชาติ จิตใจแห่งความรักใคร่และความช่วยเหลือจุนเจือกันของชาวเวียดนาม  หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้เน้นปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดบนเจตนารมณ์ “การรับมือการแพร่ระบาดเหมือนการต่อสู้ผู้รุกราน” “การรับมือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรวดเร็วกว่า”

“ผลงานดังกล่าวมีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อการนำของพรรค การบริหารของรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความดีเลิศของระบอบสังคมนิยมและระบบการเมืองของเวียดนาม รวมทั้ง ระบบสาธารณสุข  ข้าพเจ้าขอขอบคุณประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ หน่วยงานและทางการทุกระดับที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรค ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”

นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีความผันผวนอย่างซับซ้อนเนื่องจากพบ ไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีการกลายพันธุ์ในหลายประเทศ  โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับหน้าที่ในเวลาที่จะถึง นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ต้องปฏิบัติ 2 เป้าหมายพร้อมกันคือการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องสุขภาพของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้คณะกรรมการประชาชนท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุกในการวางแผนการรับมือการแพร่ระบาด พร้อมรับมือกรณีที่อาจเกิดขึ้น กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบและค้ำประกันปลอดภัยในการฉีดวัคซีน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด