ความเสมอภาคทางเพศและความปลอดภัยให้แก่สตรีและเด็กได้รับความสนใจอยู่เสมอ

(VOVWORLD) - การสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและความปลอดภัยให้แก่สตรีและเด็กได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 13 มีนาคม ณ กรุงฮานอย 
ความเสมอภาคทางเพศและความปลอดภัยให้แก่สตรีและเด็กได้รับความสนใจอยู่เสมอ - ảnh 1ภาพการสนทนา (thanhnien.vn) 

การสนทนามีนักศึกษากว่า 500 คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงฮานอย นาง เหงียนถิทูห่า ประธานสมาพันธ์สตรีเวียดนาม นาย เลก๊วกแยวง เลขาธิการคนที่ 1 ของกองเยาวชนคอมมิวนิสโฮจิมินห์ส่วนกลางและนาง Eliza Saenz หัวหน้าสำนักงาน UN Women ในเวียดนามเข้าร่วม ข้อเสนอของบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการสนทนาจะได้รับการรวบรวมเพื่อผลักดันความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืนในเวลาที่จะถึง

บรรดาผู้แทนเน้นหารือถึงกลุ่มปัญหาหลัก 6 กลุ่ม เช่น ปัญหาขั้นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางเพศ บทบาทและสถานะของสตรีเวียดนามในยุคใหม่ การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน การทำงาน-สถานการณ์และมาตรการแก้ไข สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบัน เป็นต้น

ในการตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของกองเยาวชนต่อปัญหาความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนการให้การช่วยเหลือสตรีรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ งานทำ การยกระดับทักษะความสามารถในสังคมและวัฒนธรรม นาย เลก๊วกแยวง  ได้ยืนยันว่า “กองเยาวชน สมาพันธ์สตรีและสมาคมนักศึกษาเวียดนามถือว่า การเข้าร่วมและ การค้ำประกันความเสมอภาคทางเพศคือหน้าที่สำคัญอยู่เสมอ ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของกองเยาวชนและสมาคมฯได้เน้นผลักดันการประชาสัมพันธ์ ยกระดับบทบาทของสมาชิกของเยาวชนสตรี ให้การช่วยเหลือเยาวชนสตรีในทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กหญิงในเขตเขาและเขตทุรกันดาร ส่วนในกิจกรรมมอบรางวัลของกองเยาวชนและของสมาคมฯก็จะมีรางวัลสำหรับสตรียอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

เกี่ยวกับความก้าวหน้าในตลอด 10 ปีหลังจากเวียดนามเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือ CEDAW นาง เหงียนถิทูห่า ได้ย้ำว่า “เวียดนามได้รับการประเมินว่า มีกรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ สำหรับนโยบาย ปัจจุบัน ในเอกสารกฎหมายฉบับต่างๆที่สภาแห่งชาติอนุมัติได้มีการสอดแทรกปัญหาทางเพศ และการบังคับใช้กฎหมายล้วนให้ความเคารพความเสมอภาคทางเพศ ในสภาแห่งชาติ อัตราสมาชิกสภาแห่งชาติสตรีคิดเป็นร้อยละ 26.7 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคและโลก ในด้านเศรษฐกิจ อัตราผู้ประกอบการที่เป็นสตรีและสตรีที่ได้รับการฝึกสอนอาชีพอยู่ในระดับสูง ในด้านการเมือง ปัญญาชนสตรี ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้รับการถือว่า เป็น1 ใน 10 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ได้บรรลุเป้าหมายพัฒนาแห่งสหสวรรษ รวมทั้งความเสมอภาคทางเพศและการมอบสิทธิให้แก่สตรีและเด็กหญิง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด