คาดว่า ภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยของเวียดนามในปี 2019 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.17—3.41

(VOVWORLD) - วันที่ 3 กรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการควบคุมราคาของรัฐบาลได้เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เหลือของปี 2019
 
คาดว่า ภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยของเวียดนามในปี 2019 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.17—3.41 - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ (VGP) 

ในการประชุม คณะกรรมการชี้นำการควบคุมราคาได้พยากรณ์ว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปีจะมีปัจจัยต่างๆที่สร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าและการบริการของเวียดนาม เช่นการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก การปรับราคาของสินค้าบางรายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐตามกระบวนการเชิงตลาด การปรับปรุงเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ แต่ก็มีปัจจัยที่ช่วยลดแรงกดดันต่อราคา เช่นการพยากรณ์ราคาข้าวภายในประเทศและโลกมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงเนื่องจากความต้องการอยู่ในระดับต่ำ แหล่งจัดสรรที่อุดมสมบูรณ์ ราคาวัสดุก่อสร้างและการขนส่งมีเสถียรภาพมีแนวโน้มลดลง อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับการควบคุมอย่างมั่นคง

คณะกรรมการชี้นำราคาพยากรณ์ว่า ภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2019 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.17-3.41 โดยซีพีไอจะอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2018

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้เสนอให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเฝ้าติดตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดและราคาเพื่อมีมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดให้เหมาะสม  นอกจากนั้น ต้องบริหารนโยบายด้านงบประมาณอย่างเข้มงวด ปฏิบัตินโยบายการเงินในเชิงรุกและคล่องตัวและประสานกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อตามเป้าหมายที่วางไว้ .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด