ค้ำประกันการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขอย่างมีประชาธิปไตย

(VOVworld)- วันที่3มกราคม คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการรประชุมกับองค์กรในเครือเพื่อดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไข ท่านหวิ่งด๋ามประธานแนวร่วมได้ย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของแนวร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นอย่างแข็งขัน 
ค้ำประกันการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขอย่างมีประชาธิปไตย - ảnh 1
ท่านหวิ่งด๋ามประธานแนวร่วมได้ย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของแนวร่วมในการปฏิบัติ
(VOVworld)- วันที่3มกราคม คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการรประชุมกับองค์กรต่างๆเพื่อดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไข นายหวูจ๋องกิม รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมได้เผยว่า หลังการประชุมนี้แนวร่วมกับองค์กรสมาชิกต่างๆจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมสติปัญญาของประชาชนทุกชั้นชนโดยทางแนวร่วมจะผลักดันให้การทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขเป็นไปอย่างมีประชาธิปไตยและกว้างขวางเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอันเป็นการปฏิบัติสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนในขั้นพื้นฐาน    ส่วนท่านหวิ่งด๋ามประธานแนวร่วมได้ย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของแนวร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นอย่างแข็งขัน ตามแผนการในเดือนมกราคมนี้จะมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไข ตั้งเเต่เดือนมกราคม-มีนาคมแนวร่วมจะเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคณะประธานและคณะกรรมการแนวร่วมสมัยที่7รวมทั้งบรรดาสมาชิกคณะกรรมการแนวร่วมในสมัยต่างๆ
ในขณะเดียวกันประชามติในประเทศก็ได้แสดงการสนับสนุนการทำประชาพิจารณ์อย่างเเข็งขัน  อาจารย์เหงวียนทิเฝืองจากมหาวิทยาลัยฟู๊เอียนกล่าวว่าการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขคือการส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของและสติปัญญาของประชาชน นี่เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของชาติดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมและแสดงความเห็นอย่างเสรีส่วนนายเหงวียนดึ๊กหยุงสมาชิกสภาประชาชนจ.กว๋างตริกล่าวว่า ตนให้ความสนใจต่อปัญหาการจัดตั้งโครงสร้างทางการท้องถิ่นในร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขครั้งนี้พวกเราให้ความสนใจต่องานด้านการจัดตั้งองค์การบริหารท้องถิ่นเพื่อเป้าหมายให้อำนาจรัฐได้รับการกระจายอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมให้เป็นระบบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ตลอดจนการทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมสิทธิอำนาจของประชาชนให้เต็มที่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาชนผ่านระบบกฎหมาย./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด