ค้ำประกันการหมุนเวียนสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการฟื้นฟูการผลิต

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 20 ตุลาคม ที่สำนักรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี เลวันแถ่ง เป็นประธานการประชุมออนไลน์ทั่วประเทศเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารและการฟื้นฟูการผลิตในภาคการผลิตอุตสาหกรรม เพื่อการปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองนายกรัฐมนตรีเลวันแถ่งระบุว่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนการผลิตให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เพื่อให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 ทุกท้องถิ่นต้องหารือกับภาคธุรกิจ จัดตั้งคณะกรรมการชี้นำและกลุ่มปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบการ  หน่วยงานการบินขยายการบริการเส้นทางบินให้มากขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมกันนั้นยังต้องธำรงการบริการเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟต่อไป ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สีเขียว ด้วยการผลักดันการตรวจหาเชื้อโดยเร็วตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อพบผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้าง ผ่านการส่งเสริมบทบาทของทีมเฝ้าระวังโควิดในชุมชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด