ค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ณ นครหวุงเต่า กรมความปลอดภัยด้านข้อมูลสังกัดกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคใต้  

ที่ประชุมเน้นหารือเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลในท้องถิ่น เป็นต้น  เพื่อผลักดันการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล บรรดาผู้แทนเห็นว่า ต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆ  ลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างพร้อมเพรียง  ประชาสัมพันธ์และยกระดับจิตสำนึก  ค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลในสำนักงานต่างๆ  ปฏิบัติข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด