ค้ำประกันเงื่อนไขให้แก่เขตแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19

(VOVWORLD) - เพื่อผลักดันงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท้องถิ่นหลายแห่งในเวียดนามได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆ ที่น่าสนใจคือการค้ำประกันให้กิจกรรมแยกตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมแผนการรับมือฉุกเฉิน
ค้ำประกันเงื่อนไขให้แก่เขตแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 - ảnh 1การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 (Reuters)

โดยที่จังหวัดบิ่งดิ่งห์ คาดว่าจะมีประชาชนเกือบ 1,260 เดินทางกลับจากประเทศจีนผ่านทางเครื่องบินและทางเรือ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะถูกแยกตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ กองบัญชาการกองทัพชายแดนจังหวัดบิ่งดิ่งห์ได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนในเขตชายแดนและผู้เข้าออกเมืองเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อมีมาตรการป้องกันและรับมือ

ตามรายงานจากคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ของจังหวัดห่ายาง ในเวลาที่จะถึง จะมีแรงงานของจังหวัดห่ายางเกือบ 1,400 คนเดินทางกลับประเทศซึ่งทุกคนจะถูกแยกตัวและเฝ้าติดตามอาการเป็นเวลา 14 วัน ขณะนี้ งานด้านการเตรียมเขตแยกตัวเพื่อรับเฝ้าติดตามอาการของคนเข้าเมืองและรักษาผู้ป่วยตามการแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควบคู่กันนั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้การป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดำเนินได้อย่างทันการณ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในการประชุมรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นาย เหงียนวันเถาะ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าได้ย้ำว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดฯได้ให้ความสนใจเป็นอับดับต้นๆต่อการป้องกันการแพร่ระบาด โดยต้องควบคุมและเฝ้าติดตามผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด

ในวันเดียวกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตวียนกวาง เผยว่า เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จังหวัดเตวียนกวางได้สั่งให้อำเภอและเมืองต่างๆผลักดันการตรวจสอบ โดยเฉพาะการระบุจำนวนผู้คนที่เดินทางกลับจากประเทศจีนและชาวจีนที่กำลังทำงานในท้องถิ่น อีกทั้งสั่งให้สำนักงานและหน่วยงานทุกระดับผลักดันการประชาสัมพันธ์ ยกระดับความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และเตรียมพร้อมอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด