ค้ำประกันเนื้อหาและการรักษาความปลอดภัยให้แก่การประชุมครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะเปิดขึ้นในเช้าวันที่ 20 ตุลาคมผ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
ค้ำประกันเนื้อหาและการรักษาความปลอดภัยให้แก่การประชุมครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 - ảnh 1ภาพการประชุม (quochoi.vn)

ที่ประชุมจะพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายสถิติ ร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนาเมืองท่าไฮฟอง จังหวัดเหงะอาน จังหวัดแทงฮว้า จังหวัดเถื่อเทียนเว้ มติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายตำรวจตอบโต้เร็ว ร่างกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายการประกันภัยฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายการแข่งขันและชมเชยฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาฉบับแก้ไข ตลอดจนพิจารณารายงานประเมินผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2021 งานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2022 ร่างงบประมาณแผ่นดินและแผนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2022 แผนการด้านการเงินและงบประมาณช่วงปี 2022-2024 รายงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย การตั้งและตอบกระทู้ถาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด