คำอวยพรตรุษเต๊ตปีฉลู2021ของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ๋อง

(VOVWORLD) -ตามประเพณี เนื่องในโอกาสปีใหม่จันทรคติ ประธานประเทศได้กล่าวอวยพรปีใหม่ถึงพี่น้องประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างงประเทศในเสี้ยวนาทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คำอวยพรตรุษเต๊ตปีฉลู2021ของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ๋อง - ảnh 1

เรียนพี่น้องประชาชน สหายและทหารทั่วประเทศ!

วสันต์ปีฉลู 2021 กำลังเวียนมาที่ประเทศเวียดนามอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน  ในเสี้ยวนาทีอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความหมายในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ประเพณีนี้  ในนามพรรคและรัฐ ข้าพเจ้าขอส่งความรักอันอบอุ่นและความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชน สหายและทหารทั้งประเทศ ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ข้าพเจ้าก็ขออวยพรประชาชนและมิตรประเทศทั่วโลกมีชีวิตที่สันติสุข มิตรภาพ ร่วมมือ ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง

ปีชวดประเพณี 2020 เพิ่งผ่านพ้นไปพร้อมเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์และน่าจดจำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ที่เสร็จสิ้นลงอย่างลุล่วงและสำเร็จด้วยดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทั้งองค์กรพรรคฯ ประชาชนและกองทัพทั้งประเทศได้เชิดชูจิตใจแห่งความรักชาติอย่างเปี่ยมล้น ความมุ่งมั่นกล้าหาญความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานที่สำคัญมากมายในรอบด้านและสร้างนิมิตหมายที่โดดเด่น เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเมืองและสังคมมีเสถียรภาพ ความมั่นคงและการป้องกันประเทศได้รับการรักษา กิจกรรมด้านการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการผลักดันสู่ส่วนลึกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ อันเป็นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรค รัฐและระบอบสังคมนิยม โดยจุดที่โดดเด่นคือการปฏิบัติภารกิจป้องกันโควิด-19ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการธำรงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ การเตรียมและจัดการประชุมใหญ่พรรคฯสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การจัดสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13อย่างน่าประทับใจได้ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความภาคภูมิใจในหมู่ประชาชนและได้รับการยกย่องชื่นชมจากมิตรประเทศทั่วโลก ในนามผู้นำพรรคและรัฐ ข้าพเจ้าอยากแสดงความชื่นชมและยกย่องสดุดีพี่น้องประชาชน บรรดาสหายและทหารทั้งประเทศที่ได้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อชัยชนะและผลสำเร็จของประเทศในปีที่ผ่านมา

ย่างเข้าสู่ปีใหม่ ปีฉลู 2021 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทั้งประเทศปฏิบัติมติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปี ช่วงปี 2021-2025 การจัดการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่15และสภาประชาชนทุกระดับวาระ2021-2026 ด้วยความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า พัฒนาประเทศให้นับวันเจริญแข้มแข็งและผาสุก ทั้งองค์กรพรรค มวลประชาชนและกองทัพต้องเชิดชูจิตใจแห่งความรักชาติและความสามัคคี ส่งเสริมความตั้งใจอันแน่วแน่และผลงานที่ได้บรรลุในปี2020 ฝ่าฟันความยากลำบากและอุปสรรคทั้งปวงเพื่อผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การสร้างสรรค์และพิทักรักษาปิตุภูมิให้มั่นคง ธำรงบรรยากาศที่สันติและเสถียรภาพ ปฏิบัติเป้าหมายต่างๆให้สำเร็จลุล่วง สร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ในภารกิจการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศเวียดนามสังคมนิยมที่เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

ขออวยพรให้พี่น้องร่วมชาติและสหาย ทุกครอบครัวและชาวเวียดนามทุกคนต้อนรับปีใหม่ด้วยสุขภาพแข็งแรง มีความสุขและความสำเร็จมากมาย ต้อนรับวสันต์ปีใหม่ด้วยพลังใหม่ ด้วยชัยชนะใหม่ ทุกบ้านมีความสุข ทุกคนจิตใจเบิกบาน.

ด้วยความปรารถนาดี สวัสดีปีใหม่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด