งานด้านบุคลากรคือการรวมความเป็นประชาธิปไตยสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์ในระดับสูง

(VOVWORLD) - วันที่ 30 มกราคม การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ยังคงหารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร 

ในการตอบสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเนื้อหานี้ นาย เหงียนแทงบิ่งห์ รองหัวหน้าคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางได้เผยว่า บนพื้นฐานการเตรียมบุคลากรในการประชุมครั้งที่ 13,14 และ 15 ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้เห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับรายชื่อบุคลากรที่จะยื่นต่อการประชุมสามัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เพื่อลงคะแนนเลือกตามข้อกำหนด “การเตรียมบุคลากรให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯครั้งนี้ค้ำประกันหลักการแห่งประชาธิปไตย สามัคคีและเป็นเอกฉันท์ในระดับสูง ซึ่งได้รับการปฏิบัติเป็นวิทยาศาสตร์ โปร่งใส รอบด้าน มีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักการของพรรค โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ พยายามคัดเลือกผู้ที่มีทักษะความสามารถครบถ้วน มี คุณธรรมและได้รับความไว้วางใจจากพรรคและประชาชน”

จากสถานการณ์ที่เป็นจริง และอาศัยเงื่อนไขมาตรฐานต่างๆของพรรค ระดับความไว้วางใจของประชาชน ความต้องการในตำแหน่งต่างๆ คณะกรรมกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้เห็นพ้องในระดับสูงในการเลือกผู้แทนเป็นกรณีพิเศษเพื่อ ยื่นเสนอให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 พิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 13

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้หารือและอนุมัติจำนวนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 รวม 200 คน แบ่งเป็นสมาชิกหลัก 180 คนและสมาชิกสำรอง 20 คน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด