งานด้านพรรคในต่างประเทศต้องได้รับการปรับปรุงในทุกด้านอย่างเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

(VOVworld) – พรรคสาขา และสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศได้ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาแก่พรรคและรัฐในการวางแนวทางและนโยบายให้ถูกต้องและสอดคล้อง
งานด้านพรรคในต่างประเทศต้องได้รับการปรับปรุงในทุกด้านอย่างเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น - ảnh 1
การประชุมงานด้านพรรคในต่างประเทศปี๒๐๑๓

(VOVworld) – เช้าวันที่๒๓เดือนนี้ การประชุมงานด้านพรรคในต่างประเทศปี๒๐๑๓ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย เพื่อประเมินผล๓ปีการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑และวางแนวทางและหน้าที่ของพรรคสาขาในช่วงปีที่จะถึง  จากการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑มาเป็นเวลา๓ปี งานด้านพรรคในต่างประเทศได้ประสบผลสำเร็จที่โดดเด่นซึ่งพรรคสาขา และสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศได้ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาแก่พรรคและรัฐในการวางแนวทางและนโยบายให้ถูกต้องและสอดคล้อง   สำนักงานตัวแทนต่างๆได้ผลักดันกิจกรรมการทูตเศรษฐกิจและการทูตวัฒนธรรมในเชิงรุกอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ดี งานด้านพรรคในต่างประเทศยังมีข้อบกพร่อง เช่น การประสานระหว่างพรรคสาขาประจำต่างประเทศกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆยังขาดความต่อเนื่อง ในการนี้ นายเลห่งแอง สมาชิกกรมการเมืองและสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้กล่าวว่า ในเวลาข้างหน้า เพื่อปฏิบัติแนวทางต่างประเทศของพรรคให้เป็นผลสำเร็จ  งานด้านพรรคในต่างประเทศต้องได้รับการปรับปรุงในทุกด้านอย่างเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  นายเลห่งแองกล่าวว่า“ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนโยบาย มติ ทัศนะ แนวทางต่างประเทศของพรรคและรัฐ พรรคสาขาในต่างประเทศ กระทรวง หน่วยงานและองค์กรมวลชนต้องประสานกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อชี้นำองค์กรพรรคประจำต่างประเทศให้ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีและปฏิบัติแนวทางต่างประเทศของพรรคและรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศที่สันติภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่การผลักดันภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างมั่นคงและ แสวงหาการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากมิตรประเทศต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ และยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก” ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด