งานสัมมนา "แนวโน้มใหญ่ของโลกหลังโควิด -19"

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศและองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้ร่วมจัดและร่วมเป็นประธานการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ "แนวโน้มใหญ่ของโลกหลังโควิด -19 ประสบการณ์ระหว่างประเทศและผลในเชิงนโยบายสำหรับเวียดนาม" 
งานสัมมนา

รัฐมนตรีต่างประเทศ บุ่ยแทงเซิน กล่าวในการสัมมนา (cand.com.vn)

การสัมมนาเน้นประเมินแนวโน้มที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะแนวโน้มที่สามารถสร้างโอกาสให้เวียดนามมีก้าวพัฒนาใหม่  การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศ การประเมินบทเรียนในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 เสนอลำดับความสำคัญของนโยบายในยุทธศาสตร์การพัฒนาของเวียดนามเพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสโลกหลังวิกฤตโควิด -19 ตามลักษณะสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและลำดับความสำคัญในการพัฒนาของเวียดนาม

จากความคิดเห็นต่างๆบรรดาผู้แทนได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้เวียดนามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มสำคัญของโลก ผสานกับการรวมแหล่งพลังจากต่างประเทศเพื่อสร้างเป็นพลังรวมช่วยให้เวียดนามบรรลุความก้าวหน้า มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมัชชาพรรคฯสมัยที่13ได้กำหนดไว้.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด