งานเทศกาล อ๊อกออมบ๊อก ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี 2019- ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเขมร

(VOVWORLD) - งานเทศกาลอ๊อกออมบ๊อก-เทศกาลแข่งเรืองอ ซอกจัง ครั้งที่ 4 เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี 2019 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายนปี 2019 

ในกรอบของงานจะมีการจัดกิจกรรมวัฒธรรม ศิลปะและกีฬาที่คึกคัก เช่นพิธีไหว้พระจันทร์ งานลอยกระทง การเดินแฟชั่นชุดแต่งกายของชนเผ่าเขมรและเทศกาลอาหารริมทาง เป็นต้น โดยเฉพาะไฮไลท์ของงานคือการแข่งเรืองอที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันที่ 10-11 พฤศจิกายน นาย โงหุ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซอกจังและรองหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า จังหวัดซอกจังจัดงานเทศกาลอ๊อกออมบ๊อก-เทศกาลแข่งเรืองอเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเขมรซอกจังและชนเผ่าเขมรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการจัดงานนี้ จังหวัดซอกจังมีความประสงค์แนะนำและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผืนแผ่นดินและคนจังหวัดซอกจังไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด