จังหวัดกว๋างนามระดมแหล่งเงินทุนให้แก่การอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์มรดกเมืองเก่าฮอยอันและเขตโบราณสถานหมีเซิน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 กันยายน คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามได้จัดการประชุมประเมินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าด้านวัฒนธรรมของเมืองเก่าฮอยอันและเขตโบราณสถานหมีเซินหลังจากได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกในตลอดกว่า 20ปีที่ผ่านมาและภายหลัง10ปีที่เกาะกู่ลาวจ่าม-ฮอยอันได้รับการรับรองเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลโลก
จังหวัดกว๋างนามระดมแหล่งเงินทุนให้แก่การอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์มรดกเมืองเก่าฮอยอันและเขตโบราณสถานหมีเซิน - ảnh 1พิธีสดุดี คณะและบุคคลทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติในจังหวัดกว๋างนาม

ในตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เขตโบราณสถานหมีเซิน เมืองเก่าฮอยอันและเกาะกู่ลาวจ่ามได้รับการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมร่วมมือระหว่างประเทศได้สร้างพื้นฐานและนำมาซึ่งประสบการณ์ต่างๆในการบูรณะปฏิสังขรณ์เขตโบราณสถานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นาย ดิงวันทู ประธานคณะกรรมการจังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า ทางการท้องถิ่นกำลังระดมแหล่งเงินทุนต่างๆในการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์และส่งเสริมคุณค่าของเขตโบราณสถานหมีเซินและเมืองเก่าฮอยอัน“ต้องปฏิบัติตามแผนผังที่ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแสวงหามาตรการและระดมแหล่งพลังต่างๆในการปฏิบัติ ผลักดันการบริหารมรดกเมืองเก่าฮอยอันและเขตโบราณสถานหมีเซินภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ในโอกาสนี้ ในนามของประธานประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้มอบหนังสือชมเชยให้แก่คณะและบุคคลทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมืองเก่าฮอยอัน เขตโบราณสถานหมีเซินและแหล่งสงวนชีวมณฑลโลกเกาะกู่ลาวจ่าม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด