จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 72 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติและโอกาส 40 ปีการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ณ วัดจุ๊กเลิม อำเภอฝุกหว่า จังหวัดกาวบั่ง พุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามและพุทธสมาคมจังหวัดกาวบั่งได้จัดพิธีสวดมนต์ให้แก่วีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประชาชนที่เสียชีวิตในการต่อสู้ในประวัติศาสตร์เพื่อสันติภาพ เอกภาพ เสรีภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนและขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
จังหวัดกาวบั่งจัดพิธีสวดมนต์วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 1ภาพในพิธี 

พระมหาเถระ ทิกแทงหาย รองประธานคณะกรรมการบริหารของพุทธสมาคมจังหวัดกวาบั่งได้เผยว่า “วันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติคือโอกาสเพื่อให้ประชาชนแสดงความสำนึกในบุญคุณของวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราชและเสรีภาพของประเทศ คณะกรรมการบริหารของพุทธสมาคมจังหวัดกาวบั่งมีความประสงค์ว่า พุทธศาสนิกชนในจังหวัดและทั่วประเทศจะมุ่งใจสู่เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม 2 ครั้งที่ผ่านมาของประเทศและวัดวาอารามต่างๆเพื่อสวดมนต์ให้แก่วีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ  ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงปัชญาของประชาชาติเวียดนามคือดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ”

ก่อนหน้านั้น ณ สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติในอำเภอฝุกหว่าและวัดจุ๊กเลิม ต่าหลุ่ง พระมหาเถระ ทิก ยา กวาง รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามพร้อมพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีปล่อยโคมไฟ จุดเทียนเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุญของวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประชาชนที่เสียชีวิติและขอให้ประเทศสงบสุข ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด