จังหวัดหล่างเซินต้องส่งเสริมจุดแข็งของเศรษฐกิจชายแดน

(VOVWORLD) - จังหวัดหล่างเซินต้องส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตชายแดน รูปแบบการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม พัฒนาจังหวัดหล่างเซินให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าและการนำเข้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
จังหวัดหล่างเซินต้องส่งเสริมจุดแข็งของเศรษฐกิจชายแดน - ảnh 1 ภาพการประชุม

เช้าวันที่ 26 กันยายน ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดหล่างเซินสมัยที่ 17 วาระปี 2020-2025 ในหัวข้อ “เน้นสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่บริสุทธิ์ เข้มแข็ง ส่งเสริมประชาธิปไตย พลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆ ศักยภาพและความได้เปรียบอย่างมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคง รักษาอธิปไตยในเขตชายแดน สร้างสรรค์จังหวัดหล่างเซินให้พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

นาย ฝ่ามมิงชิ้ง หัวหน้าคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางได้เป็นประธานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมทบทวนช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จัดทำแผนการ 5 ปี 10 ปีและวิสัยทัศน์ถึงปี 2045  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดหล่างเซินต้องส่งเสริมจุดแข็งด้านเศรษฐกิจชายแดน “จังหวัดหล่างเซินต้องส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตชายแดน รูปแบบการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม พัฒนาจังหวัดหล่างเซินให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าและการนำเข้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จังหวัดหล่างเซินมีความได้เปรียบมากมาย มีจุดผ่านแดนใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงฮานอย มีทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดหล่างเซิน-ฮานอย-ไฮฟอง-กว๋างนิงห์และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้น ทางจังหวัดฯมีความได้เปรียบมากมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจุดผ่านแดน.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด