จังหวัดแค้งหว่าดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - พรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้ประกาศใช้มติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาจังหวัดแค้งหว่าช่วงปี 2021-2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 โดยจนถึงปี 2030 จะแก้ไขปัญหาบ้านชำรุดทรุดโทรม วางแผนอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม่ให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในเขตทุรกันดารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดินถล่มและน้ำหลาก
จังหวัดแค้งหว่าดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อย - ảnh 1นาย โห่วันหมึ่ง หัวหน้าคณะกรรมการให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์สังกัดพรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่า (svhtt.khanhhoa.gov.vn)

จังหวัดแค้งหว่ามีชนกลุ่มน้อย 35 เผ่า รวม 7 หมื่น 2 พันคน โดยเป็นชนเผ่า Raglay มากที่สุด สิ่งที่น่าสนใจคือมีครอบครัวชนกลุ่มน้อยที่ยากจนเกือบ 6 พันครอบครัว คิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ของทั้งจังหวัด มติของพรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2025 รายได้เฉลี่ยของประชาชนชนกลุ่มน้อยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 อยู่ที่ 28 ล้านด่งต่อคนต่อปี จนถึงปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยของประชาชนทั่วประเทศ ส่วนอัตราครอบครัวชนกลุ่มน้อยที่ยากจนจะลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ10 ไม่มีหมู่บ้านและตำบลที่ยากจนพิเศษ มีการอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม่ให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในเขตทุรกันดารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดินถล่มและน้ำหลาก เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ทางการจังหวัดแค้งหว่าได้วางมาตรการต่างๆ เช่น จัดทำกลไกและนโยบายที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี เชิดชูจิตใจแห่งการฟันฝ่าอุปสรรคของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ แก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทำการผลิตและสร้างงานทำ นาย โห่วันหมึ่ง หัวหน้าคณะกรรมการให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์สังกัดพรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้ยืนยันว่า“อำเภอแค้งเซินและแค้งหวิงมีอัตราครอบครัวที่ยากจนมากถึงร้อยละ 25-26  ซึ่งในวาระนี้ ต้องเน้นแก้ปัญหาความยากจนและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของชาวบ้านที่พึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐและสนับสนุนชาวบ้านในการสร้างฐานะให้แก่ตัวเอง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด