จัดทำกลไกและนโยบายให้สิทธิพิเศษสำหรับการพัฒนาในเขตที่รายสูงเตยเงวียน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ณ เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง รองนายกรัฐมนตรี เจิ่นลิวกวาง ได้เป็นประธานการประชุมสภาการประสานงานเขตที่รายสูงเตยเงวียนครั้งที่ 3 ในฐานะประธานสภาฯ
จัดทำกลไกและนโยบายให้สิทธิพิเศษสำหรับการพัฒนาในเขตที่รายสูงเตยเงวียน - ảnh 1ภาพการประชุม (cand.com.vn)

รองนายกรัฐมนตรี เจิ่นลิวกวาง ได้ชื่นชมพัฒนาการของเขตนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการขยายตัวของเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณและการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ เป็นต้น พร้อมทั้งกำชับให้กำหนดกรอบทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเขต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด เป็นระบบและวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาระบบคมนาคม ระบบห่วงโซ่การท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์วัฒนธรรม การดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบสูงเตยเงวียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องเน้นปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติมติของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคงของเขตที่ราบสูงเตยเงวียนจนถึงปี2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี2045 และแผนปฏิบัติการของรัฐบาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด