จัดทำแผนพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงโดยรวมอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -ผู้บริหารและนักวิชาการได้เสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อแนะนำมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้แก่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ระบบชลประทานและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 จัดทำแผนพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงโดยรวมอย่างยั่งยืน - ảnh 1นายเหงียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (ภาพประกอบข่าว) (Photo VNplus) 

ในการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการโดยรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีขึ้น ณ นครเกิ่นเทอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้บริหารและนักวิชาการได้เสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อแนะนำมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้แก่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ระบบชลประทานและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเผยว่า ในการจัดทำแผนการเกี่ยวกับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกว่า 2,500 ฉบับ มีบางฉบับที่เน้นถึงปัญหาเฉพาะของหน่วยงานและท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงแผนการพัฒนาโดยรวมของทั้งเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดและถือเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือต้องเร่งจัดทำแผนแบบบูรณาการ นายเหงียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามย้ำว่า  “การจัดทำแผนการต้องอาศัยการวิจัยอย่างรอบด้านและมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับเงื่อนไขการผลิตและระดับการผลิต วัฒนธรรม ความคุ้นเคยและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด