จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างเขตการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) - โครงการ “เขตการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจังหวัดดั๊กลัก” ซึ่งเป็นเขตการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเขตเตยเงวียนได้เริ่มเปิดการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน บนพื้นที่เกือบ 200 เฮกตาร์ในตำบล Ea M’droh อำเภอ Cư M’gar จังหวัดดั๊กลัก 
จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างเขตการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเขตเตยเงวียน - ảnh 1 ดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างเขตการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเขตเตยเงวียน (vietnamplus)

โครงการมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพสูงแบบครบวงจร ประกอบด้วย การคัดกรองและผลิตสุกรพันธุ์ – ไก่พันธุ์ โรงงานชำแหละสุกรอัตโนมัติ การผลิตอาหารอินทรีย์สำหรับปศุสัตว์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสูงในเวียดนามและมุ่งสู่การส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้จะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนการผลิต เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัท De Heus ของเนเธอร์แลนด์และกลุ่มบริษัท หุ่นเญิน ร่วมกันลงทุน รวมยอดเงินลงทุน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2025.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด