จีนสนับสนุนแนวทางของอาเซียนในการเข้าถึงปัญหาของเมียนมาร์

(VOVWORLD)-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้ประกาศว่า ทางการปักกิ่งจะติดต่อและร่วมมือกับทุกฝ่ายและประสานงานกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาร์และช่วยบรรเทาสถานการณ์โดยเร็วที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้ได้กล่าวในการพบปะทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาร์กับรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในกรอบการเยือนเมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยนของบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2เมษายน

โดยในระหว่างการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ เตโอโดโรล็อกซินเมื่อวันที่ 2 เมษายน นายหวังอี้กล่าวว่า ปักกิ่งสนับสนุนฝ่ายต่างๆในเมียนมาร์เพื่อแสวงหาทางออกทางการเมืองภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยปรารถนาให้อาเซียนธำรงหลักการณ์ไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่จะมีส่วนร่วมในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์เมียนมาร์ จีนยังสนับสนุนข้อเสนอที่จะจัดการประชุมพิเศษของผู้นำอาเซียนเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อปัญหาดังกล่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด