จริยธรรมของนักธุรกิจและวัฒนธรรมทางธุรกิจเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่

(VOVWORLD) - เนื่องในโอกาสวันนักธุรกิจเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม เช้าวันที่ 11 ตุลาคม สถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ประสานกับสหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "จริยธรรมของนักธุรกิจและวัฒนธรรมทางธุรกิจของเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่"  
จริยธรรมของนักธุรกิจและวัฒนธรรมทางธุรกิจเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่ - ảnh 1ภาพการสัมมนา 

บทปราศรัยในการสัมมนาได้ยืนยันว่า ภายหลังกว่า 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ แถวขบวนนักธุรกิจเวียดนามได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ได้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางธุรกิจเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่ในปัจจุบัน ต้องสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวคิดและจิตสำนึกของนักธุรกิจและสังคมเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักที่เป็นเอกฉันท์ในชุมชนสถานประกอบการและสังคม เพื่อสร้างพื้นฐานจัดตั้งและพัฒนาวัฒนธรรมด้านธุรกิจของประเทศ ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนา นาย เหงียนซวนทั้ง สมาชิกกรมการเมืองพรรคและเลขาธิการพรรคสาขาสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า

“เมื่อคุณค่าทางวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการจะสามารถแก้ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องอีกทั้งสิ่งนี้จะกลายเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศ ในอดีต สถานประกอบการและนักธุรกิจรักชาติได้สนับสนุนทรัพย์สินให้แก่ภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศและรวมประเทศเป็นเอกภาพ ส่วนในปัจจุบัน การสนับสนุนของสถานประกอบการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างความร่ำรวยให้แก่ทั้งตนเอง ชุมชนและประเทศโดยมีเป้าหมายคือประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด