จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกว๋างนามเพิ่มขึ้น 13 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021

(VOVWORLD) - ใน 9 เดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกว๋างนามกว่า 4.3 ล้านคน  เพิ่มขึ้น 13 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 4 แสนคน เพิ่มขึ้น 26 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ผลสำเร็จดังกล่าวมาจากกิจกรรมที่หลากหลายของปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ-กว๋างนาม 2022 และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยหลังจากเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง จังหวัดกว๋างนามได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆในภาคกลางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อีกทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจหลักภาคกลางกับกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดต่างๆทางภาคกลางและจังหวัดกว๋างนามมากขึ้น นอกจากมรดกวัฒนธรรมโลก 2 แห่งได้แก่เมืองเก่าฮอยอันและโบราณสถานหมีเซินแล้ว ทางจังหวัดกว๋างนามกำลังพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยการบริการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด