จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนโครงการเป้าหมายแห่งชาติให้กระทัดรัดขึ้น

(VOVworld) – สมาชิกรัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติระยะปี 2011-2015 การจัดทำร่างและเสนอแนวทางลงทุนโครงการเป้าหมายแห่งชาติระยะปี 2016-2020 

จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนโครงการเป้าหมายแห่งชาติให้กระทัดรัดขึ้น - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 เมื่อบ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน สมาชิกรัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติระยะปี 2011-2015 การจัดทำร่างและเสนอแนวทางลงทุนโครงการเป้าหมายแห่งชาติระยะปี 2016-2020 โดยยืนยันว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา การปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติได้เอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยเห็นพ้องกันที่ต้องลดจำนวนโครงการเป้าหมายแห่งชาติให้มีความกระทัดรัดขึ้น นายโด๋แหม่งหุ่ง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดท้ายเงวียนเผยว่า “จำเป็นต้องลดจำนวนโครงการเป้าหมายแห่งชาติที่มีอยู่ 16 โครงการให้กระทัดรัดมากขึ้นแต่ต้องลดจำนวนเท่าไหร่ก็ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกัน รัฐบาลเสนอว่า ควรลดลงเหลือเพียง 2 โครงการเท่านั้น ประกอบด้วยโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน แต่ยังคงมีข้อเสนอว่า ควรคงไว้โครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขให้แก่ประชาชน ผมคิดว่า นี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ควรให้ความสนใจ”
เพื่อให้โครงการเป้าหมายแห่งชาติประสบประสิทธิภาพมากขึ้น สมาชิกรัฐสภาได้กำชับว่า ควรมีการจัดโครงการย่อยของโครงการเป้าหมายแห่งชาติให้เหมาะสมและกระทัดรัด
ในบ่ายวันเดียวกัน ผู้แทนรัฐสภาได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เหงียนบั๊กซอนในนามของนายกรัฐมนตรีอ่านร่างรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายการสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด