ชนกลุ่มน้อยเผ่าจามในจังหวัดอานยางต้อนรับเต๊ต Roya Haji

(VOVWORLD) -ในช่วงนี้ ชาวจามที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดอานยางกว่า 17,000 คนกำลังต้อนรับเทศกาล Roya Aidil Adha หรือเต๊ต Roya Haji ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เทศกาลสำคัญประจำปีที่เหมือนตรุษเต๊ตประเพณี

นาย Haji Jacky หัวหน้าคณะผู้แทนชุมชนชาวมุสลิมในจังหวัดอานยางเผยว่า เทศกาลนี้มีขึ้นเป็นเวลา 3 วันตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9-11 สิงหาคม ก่อนเข้าเทศกาลนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทางการจังหวัดอานยางได้จัดการพบปะกับผู้อาวุโสและปัญญาชนเผ่าจามดีเด่นในจังหวัดฯ ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวชนกลุ่มน้อยเผ่าจามที่ยากจน ซึ่งเป็นการแสดงความสนใจของพรรค รัฐและทางการท้องถิ่นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยเผ่าจาม จากคำขวัญ “มีชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม” ชมรมชาวจามจังหวัดอานยางได้รณรงค์ให้ลุกหลานส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติ สามัคคีและเดินพร้อมกับประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด