ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

(VOVworld) - ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์ได้บริจาคเงิน 6 พันเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเหนือเกาะแก่งและทะเลของ ปิตุภูมิ

(VOVworld) - สมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์ได้จัดการพบปะกับตัวแทนชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลี นี่คือกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญของชมรมฯ และเป็นการสานต่อกิจกรรมของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์ที่ส่งสาส์นถึงสถานทูตจีนประจำกรุงออสโลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อประท้วงการส่งแท่นขุดเจาะไหหยาง 981 เข้ามาตั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามในทะเลตะวันออกอย่างผิดกฎหมาย
ท่าน เลถี่เตวียดมาย เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำนอร์เวย์ได้ชื่นชมกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญของชมรมชาวเวียดนามเพื่อมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ชมรมชาวเวียดนามในนอร์เวย์จะส่งเสริมความสามัคคี มีความเข้มแข็งและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิอยู่เสมอ ด้วยจิตใจ “ร่วมแรงร่วมใจเพื่อหว่างซาหรือพาราเซล เจื่องซาหรือสเปรตลี พิทักษ์รักษาเกาะแก่งและทะเลเวียดนาม” ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในนอร์เวย์ได้บริจาคเงิน 6 พันเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเหนือเกาะแก่งและทะเลของปิตุภูมิ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด