ช่วยเหลือเขตชนเผ่าและเขตเขาขจัดความยากจนอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWorld) –  นายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการชนเผ่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆให้เน้นขจัดความยากจนในเขตชนเผ่าและเขตเขาอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางควบคุมสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยากอย่างทันการณ์

ช่วยเหลือเขตชนเผ่าและเขตเขาขจัดความยากจนอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1
ช่วยเหลือเขตชนเผ่าและเขตเขาขจัดความยากจนอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างยั่งยืน (Photo:dientu:dangcongsan )

(VOVWorld) – หลังการประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัตินโยบายสำหรับเขตชนเผ่าและเขตเขา ที่กรุงฮานอย เมื่อเร็วๆนี้ ท่านNguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการชนเผ่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆให้เน้นขจัดความยากจนในเขตชนเผ่าและเขตเขาอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางควบคุมสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยากอย่างทันการณ์โดยไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องอดอยาก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพัฒนาการผลิต การเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้และ หลุดพ้นจากความยากจน ปฏิบัตินโยบายปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า มีส่วนร่วมเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนกลุ่มน้อย ท่านNguyễn Tấn Dũng ยังกำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆสำรวจนโยบายช่วยเหลือการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้บุตรหลานของครอบครัวที่ยากจนและมีฐานะใกล้ยากจนได้ศึกษาเล่าเรียน และกำชับให้คณะกรรมการชนเผ่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเร่งวางโครงการและนโยบายลงทุนเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่อพยพอย่างเสรีตั้งถิ่นฐาน นโยบายช่วยเหลือด้านที่ดินทำการผลิต ที่อยู่อาศัย  ปรับเปลี่ยนอาชีพและน้ำบริโภคให้แก่ครอบครัวที่ยากจน นโยบายช่วยเหลือครอบครัวใกล้ยากจนในเขตชนเผ่าและเขตเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาแหล่งบุคลากกรในเขตชนเผ่าและเขตเขา./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด