ชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขของเวียดนาม

(VOVworld) - การทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขครั้งแรกถือเป็นก้าวเดินที่น่ายินดีของเวียดนามโดยในร่างรัฐ ธรรมนูญครั้งนี้มีข้อดีหลายข้อ
ชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขของเวียดนาม - ảnh 1
ศ.Carlyle A.Thayer (vietnamplus)
(VOVworld) - ชาวออสเตรเลียให้ความสนใจต่อการที่เวียดนามทำการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไข พร้อมทั้งประเมินว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีหลายข้อที่ต้องได้รับการส่งเสริมต่อไป นาย เจิ่นบ๊าฟุก นายกสมาคมผู้ประกอบการชาวเวียดนามที่อาศัยในออสเตรเลียได้ยืนยันว่า การที่เวียดนามเปิดทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี1992 ฉบับแก้ไขได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิทธิของประชาชนได้รับการเคารพและเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย ร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ควรกำหนดว่า ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนพลเมืองในเวียดนาม ควรกำหนดอย่างชัดเจนถึงการคุ้มครองพลงเมืองเวียดนามในต่างประเทศและการปรับปรุง ขั้นตอนการขอรักษาสัญชาติเวียดนาม ส่วนศาสตราจารย์ Carlyle A.Thayer จากสถาบันกลาโหมออสเตรเลียได้ประเมินว่า การทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขครั้งแรกถือเป็นก้าวเดินที่น่ายินดีของเวียดนามโดยในร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีข้อดีหลายข้อ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขของเวียดนามจะได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากประชาชนโดยเร็ว./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด