ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเชื่อมั่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนภายในประเทศที่มุ่งสู่ความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศก็ยืนยันความไว้วางใจต่อการนำของพรรค จิตใจแห่งความภาคภูมิใจประชาชาติและมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ

นาย ลิวแทงหยุง อดีตเลขาธิการสมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสได้เผยว่า ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของพรรค ประเทศจะสามารถรักษาเอกราช  พึ่งพาตนเอง สันติภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

ส่วนนาง เหงวียนถิมิงแห่ง  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้เผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การเมืองและสังคมเวียดนาม เธอรู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลสำเร็จที่เวียดนามได้บรรลุในปี 2020 เช่น สามารถรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่เกือบร้อยละ 3 รักษาความมั่นคงทางสังคม ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19  ซึ่งผลสำเร็จของเวียดนามมาจากการนำที่ถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม การเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศได้ช่วยยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก

นาย เหงวียนก๊วกเฟือง รองหัวหน้าองค์การพุทธศาสนาเวียดนามประเทศโปแลนด์ได้ตั้งความหวังว่า การประชุมครั้งนี้จะเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของประเทศ บริหารประเทศให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เข้มแข็งและยั่งยืน นำชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชน พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า พรรคและรัฐจะมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้นับวันเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด