ชาวเวียดนามเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 จะมีคุณสมบัติเพื่อพัฒนาประเทศ

(VOVworld) – นาย ฝ่ามวันจ่อนที่อาศัยในนคร เกิ่นเทอ ได้แสดงความเห็นว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ได้เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเป็นทางการ 180 คนและสมาชิกสำรอง 20 คนซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของประเทศอย่างแท้จริง

ชาวเวียดนามเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 จะมีคุณสมบัติเพื่อพัฒนาประเทศ - ảnh 1
ที่ประชุมลงคะแนนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12

(VOVworld) – วันที่ 27 มกราคม คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้ประชุมนัดแรกเพื่อเลือกสมาชิกกรมการเมือง เลขาธิการใหญ่พรรค สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค คณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางและหัวหน้าคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางโดยจะประกาศผลในเช้าวันที่ 28 มกราคม ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 26 มกราคม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้ประกาศผลการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 จากการติดตามข่าวเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อสารมวลชน นาย ฝ่ามวันจ่อนที่อาศัยในนคร เกิ่นเทอ ได้แสดงความเห็นว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ได้เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเป็นทางการ 180 คนและสมาชิกสำรอง 20 คนซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของประเทศอย่างแท้จริง“พวกเราอยากส่งความเชื่อมั่นถึงผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกที่มีความสามารถและคุณธรรมเพื่อปฏิบัติตามความปรารถนาของประชาชนเป็นอย่างดี ผมเป็นสมาชิกพรรคและมีความประสงค์ว่า ประเทศจะมีสันติภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุก”
นาย เหงียนวันฮาย ที่อาศัยในจังหวัดก่าเมาได้แสดงความปรารถนาว่า แถวขบวนผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคจะยืนยันถึงอธิปไตยของประเทศในทะเลตะวันออกอย่างเข้มแข็งมากขึ้น“สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีวิธีการนำเพื่อรักษาเอกราช ความเป็นตัวของตัวเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ นี่คือความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการรักษาอธิปไตยของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์”
นาย เหงียนวันหว่าง ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล ซิ้นก๊าย อำเภอแหม่วหวาก จังหวัดห่ายางได้แสดงความประสงค์ว่า ในปีต่อๆไป ปัญหาการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น เขตเขาและเขตทุรกันดารจะได้รับการลงทุนมากขึ้นและต้องมีนโยบายดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ปัญญาชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบกลับไปทำงานในบ้านเกิด
นาย ดั่งเตี๊ยนแทง สมาชิกพรรคที่อาศัยในเมืองลาวกายได้เผยว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญในสมัยต่อไป “มีผู้แทนหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครั้งแรกเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมากที่สุด คุณภาพของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้ดีมากและได้รับการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ผมเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการกลางพรรคสมัยนี้จะนำประเทศปฏิบัติเส้นทางต่อไปให้ดีขึ้น”
ส่วนชมรมชาวเวียดนามในแอลจีเรียและสาธารณรัฐเช็กก็ให้ความสนใจถึงเหตุการณ์นี้และแสดงความเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะประสบความสำเร็จและวางนโยบายสำคัญๆเพื่อนำประเทศพัฒนามากขึ้นในยุคใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด