ชาวเวียดนามโพ้นทะเลของนครโฮจิมินห์มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ประเทศ

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นาย ดั๋งมิงห์โทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้ลงพื้นที่อวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสตรุษเต๊ตปีฉลูให้แก่ชาวเวียดนามโพ้นทะเลดีเด่นของนครโฮจิมินห์

นาย ดั๋งมิงห์โทยได้ชื่นชมความพยายามของชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยเฉพาะนครโฮจิมินห์ในปีที่แล้ว ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ชาวเวียดนามโพ้นทะเลทุกคนได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีและเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อชุมชน เช่น กิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางเวียดนาม พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนครโฮจิมินห์อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วย ดั๋งมิงห์โทยยังได้ชี้แจ้งถึงความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยเอกสารฉบับต่างๆของที่ประชุมฯได้ถูกเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ และมีการระบุความคิดเห็นต่างๆของชาวเวียดนามโพ้นทะเลด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด